ลูกค้าประจำ

ลูกค้าประจำอุดหนุนน้ำมันมะพร้าว ของถึงมือลูกค้าไม่ชำรุดเสียหายก็ชื่นใจ